Niezwykłe Przedszkole

NIEZWYKŁE PRZEDSZKOLE

„Każdy człowiek jest inny - dotyczy to po równi dzieci i dorosłych - i dlatego trzeba szukać takich sposobów okazywania miłości innym, żeby mogła być przez nich odbierana jako miłość.”​​

Jesper Juul

Bliska jest nam idea Rodzicielstwa Bliskości. Dlatego dbamy, by nasze relacje z Dziećmi były szczere, pełne zaufania i zrozumienia. Jesteśmy życzliwi i uważni, dostosowujemy nasze otoczenie do Dziecka, szanujemy jego niepowtarzalność. Bez ocen i żądań skupiamy się na obserwacji i wyrażaniu własnych uczuć oraz rozpoznawaniu potrzeb Dziecka.

Dużo rozmawiamy z naszymi Dziećmi i przytulamy je często, dlatego czują, że są wyjątkowe.

Wiemy, że budowanie silnych i pozytywnych relacji jest najlepszym środowiskiem wzrastania i rozwoju każdego Dziecka. Dlatego najważniejsze jest oparcie naszego kontaktu na więzi. Mamy szansę na wyjątkową relację z Dzieckiem tylko wtedy, gdy jest ufne, samodzielne i odważne, gdy w swoich trudnościach bez obaw zwraca się do swoich opiekunów i Rodziców. Wciąż uczymy się rozumieć każde Dziecko i porozumiewać się z nim, traktując odrębnie, szanując Jego indywidualność. Gdy rośnie i zmienia się, cierpliwie i uważnie szukamy nowych sposobów na bliską i otwartą komunikację i współpracę.

Na pierwszym miejscu stawiamy BUDOWANIE WIĘZI Z DZIECKIEM, oraz pomagamy mu PORADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI. Dopiero na tej bazie myślimy o konkretnych zachowaniach i umiejętnościach, które chcemy przekazać Dziecku. Nigdy odwrotnie!

Wspólnie kształtujemy postawę otwartości na drugiego człowieka.

Pokazujemy Dzieciom jak wielką wartością jest różnorodność i odmienność. Uczymy Je akceptacji dla tego, co przeżywają, jak bardzo się od siebie różnią. Bez wartościowania, bez porównywania.

Chcemy, by każde czuło, że ma swoje miejsce wśród rówieśników i że jest tak samo ważne.

Unikamy wszelkich  etykiet (grzeczna – niegrzeczna, dobry – zły, łakomczuch – niejadek, aniołek – beksa), chcemy, by były od nich wolne i uczyły się tolerancji  i akceptacji dla drugiego człowieka.

Rozumiemy, na czym polega równowaga pomiędzy wolnością Dziecka, a stawianymi Mu wymaganiami.

Podstawowe rozumienie wolności Dziecka, oznacza „wolność do” możliwie najpełniejszego rozwoju we wszystkich sferach Dziecka, realizowana w środowisku demokratycznego wychowania. Ale nie jest dowolnością pojmowaną w kategoriach nieskrępowanej swobody.

Chodzi o odważny i rozumny sposób bycia w świecie. Kształtowanie umysłu, który zadaje pytania, jest krytyczny, odpowiedzialny i jest autorem własnych wyborów, bez pouczeń. Po to, by Dziecko zyskało w przyszłości poczucie wewnętrznej autonomii.

Mówiąc krótko to wychowanie, które stawia wymagania, a jednocześnie daje i rozwija zdolność dokonywania wyboru i samostanowienia.

Chcemy zachować naturalność Dziecka, wychowywać bez ciągłej kontroli i przymusu. A w zamian odwoływać się do woli i wolności, gotowości do podejmowania wysiłku, odpowiedzialności i wewnętrznego celu, który nadaje sens działaniom i uczeniu się.

Rodzice darzą Nas zaufaniem.

Cenią doświadczenie i wiedzę wychowawców. Ufają Naszej filozofii pracy. Doceniają Nasz wkład w codzienną edukację Dzieci i mądre, uważne towarzyszenie im w każdej sytuacji.

Rodzice wiedzą, że jesteśmy ambitni, a dobro Dzieci, wychowanie i edukacja są dla Nas najwyższym priorytetem. Nasi Rodzice są z nami we wszystkich wspólnych działaniach, ale także bez okazji, uczestnicząc w codziennej pracy przedszkola. Zawsze możemy liczyć na ich obecność i pełne zaangażowanie.

Wspierając Nasze akcje pomagają realizować tę cześć filozofii Naszej pracy, która zakłada pomoc dla potrzebujących. Za to jesteśmy im szczególnie wdzięczni. I za to pięknie dziękujemy.

Jesteśmy entuzjastami, uwielbiamy Dzieci, lubimy działać z Nimi i dla Nich.

W przedszkolu tworzymy zgrany zespół ludzi, który wspólnie działa, pomaga sobie w pracy, jest dla siebie życzliwy.

Możemy na sobie polegać. Dbamy o dobrą komunikację, rozmawiamy ze sobą otwierając przestrzeń dla nowych pomysłów i działań, tak, by każdy mógł się spełniać i realizować.

Jesteśmy uważni na siebie, lubimy być ze sobą, z przyjemnością razem pracujemy.

Jesteśmy autentyczni i pomysłowi, nikogo nie naśladujemy, a granice naszych działań wciąż śmiało przesuwamy podążając za Naszą wyobraźnią.

Nasze Dzieci uwielbiają swoje przedszkole.

Czują się tu dobrze i bezpiecznie. Są otoczone uwagą i życzliwością. Wiedzą, że są dla Nas bardzo ważne, że szanujemy ich wolność i indywidualność. Dlatego chętnie się uczą i współpracują ze sobą nawzajem. Są uśmiechnięte, aktywne, ciekawe i pewne siebie. Czują się docenione i ważne.

Z nami Dzieci uczą się życzliwej, otwartej komunikacji.

Rozumiemy potrzeby Naszych Dzieci, dlatego przyjacielskie relacje budujemy w oparciu o komunikację opartą na wzajemnym szacunku, której uczy Nas Marshall Rosenberg, czy Jasper Jull.

Zamiast ocen, etykietowania i żądania, uczą się:

  • mówić o tym, co spostrzegają,
  • nazywać to, co czują,
  • określać, czego potrzebują
  • formułować swoją prośbę.

Wiemy, że nawiązanie kontaktu opartego na obserwacji, nie zaś na ocenie, krytyce, czy osądzie, buduje w Dziecku poczucie wartości, które w dorosłym świecie da Mu siłę i pewność  działaniu.

Pokazujemy, jak mówić i słuchać, by słowa miały znaczenie, by były nośnikiem tego, co widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy.

Indyjski filozof Krishnamurti powiedział, że „Najwyższą formą inteligencji jest obserwacja bez wydawania osądu”. Staramy się widzieć rzeczy takimi jakie one są, nie zaś takimi, na jakie wyglądają (unikamy ocen i interpretacji).

Szanujemy dziecięce „Nie”. „Nie” wypowiedziane przez kilkulatka jest prekursorem jego zdolności samoobrony, chęci określenia, czego się chce w życiu oraz motywacji do osiągnięcia tego” (M.Sunderland)

Dzieci są samodzielne w działaniach i same decydują.

Dzięki rozwiązaniom demokratycznym Dzieci w naszym przedszkolu  w „kąciku rozmów dziecięcych” same  rozstrzygają swoje spory i szukają najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji.

Podczas obrad Sejmiku dziecięcego same ustalają swoje prawa i obowiązki, uczą się rozumieć, na jakich zasadach powinna działać grupa i czego należy oczekiwać od osób, które ją tworzą.

Program naszego przedszkola ma charakter wolnościowy (ale nie dowolnościowy),

Jest oparty na otwartym systemie edukacyjno-wychowawczym  stworzonym przez  psychologa prof. Lilian Katz, którego skuteczność sprawia, że jest doceniany i wybierany przez placówki edukacyjne na całym świecie.

To filozofia pracy opartej na doświadczeniu, mądrości pedagogicznej i równowadze, z ogromnym szacunkiem dla Dziecka, ale bez sztuczności. Podkreślamy autentyczność wychowawcy, bycie w zgodzie z sobą samym i swoimi wartościami.

Dorosły ma być w swobodnym  kontakcie z Dzieckiem. Ma czuć się z Nim dobrze, tworzyć szczerą relację.

Bez udawania „miłego”, bez „przypodobania się” sobie. Taką samą przestrzeń daje Dziecku, które odkrywa siebie i spotyka ze zrozumieniem i akceptacją.

W tak szczerej relacji łatwo Dziecku poznawać świat, porządkować go sobie i nazywać emocje, bo staje się on przewidywalny, logiczny, zrozumiały i spójny. 

A efekty?

Efekty naszej pracy widać najbardziej, gdy Dzieci opuszczają Nasze przedszkole. Są kompetentne, zadowolone z siebie, chętnie dzielą się wiedzą, a poziom opanowanych umiejętności wyróżnia je na tle grupy rówieśniczej.

REGGIO INSPIRACJA​

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski! Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY  

REGGIO INSPIRACJA

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy autorską terapeutyczną szkołę podstawową z oddziałami integracyjno-terapeutycznymi.