Podejście badawcze

PODEJŚCIE PROJEKTOWO-BADAWCZE

„Dzieciństwo jest po to,by dziwić się światu, badać go i odkrywać..."

Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Program naszego przedszkola oparty jest na międzynarodowym podejściu projektowo-badawczym (Project Approach) i zakłada, że zdobywanie wiedzy przez małe Dzieci jest czymś naturalnym, spontanicznym i samodzielnym.

Dlatego Nauczyciel jedynie koordynuje działania Dzieci, organizuje im przestrzeń badawczą tak, aby same mogły zdobywać wiedzę i wspiera je tam, gdzie wsparcie jest niezbędne.

Dzięki tak rozłożonym akcentom Dzieci doskonalą się w zadawaniu pytań, dostrzeganiu problemów i stawianiu hipotez, uczą się logicznego myślenia, eksperymentowania i wyciągania wniosków.

Program otwarty zakłada taką organizację procesu edukacyjno-wychowawczego, która pozostawia Dzieciom dużą swobodę w zgłębianiu tego, co je szczególnie interesuje. Dzieci same wyznaczają zakres nowych poznawczych doświadczeń.

Najpierw bawimy się i badamy, co Dzieci zaciekawi, by potem poprzez zabawy wprowadzające ustalić temat, a ponadto uzgodnić, co Dzieci wiedzą i czego chcą się dowiedzieć.

Nazywamy ten etap pracami przygotowawczymi; dużo wtedy rozmawiamy, tworzymy siatkę pojęciową (MAPY INSPIRACJI) z pytaniami, spostrzeżeniami Dzieci i hipotezami (jak możemy coś sprawdzić?). Następnie Dzieci planują swoje  działania i prace naukowo-badawcze.

Nasze edukacyjne i twórcze działania opieramy na trzech pytaniach:

Jakie są małe Dzieci?

Jak się rozwijają?

W jaki sposób uczą się?

Nasze odpowiedzi są punktem wyjścia dla wspaniałych pomysłów w pracy z Dziećmi, które dają zaskakujące efekty.

Korzyści dla Twojego Dziecka /Czego się uczy?

 • To co robię, mówię i myślę jest ważne.
 • Jestem traktowany poważnie i z szacunkiem.
 • Mam wpływ na to, co dzieje się w grupie.
 • Samodzielnie sprawdzam i obserwuję efekty mojego działania.
 • Mam wpływ na moje otoczenie – co sprawia, że jestem dumny.
 • Mogę zajmować się tym, co mnie ciekawi i samodzielnie to oglądać.
 • Mogę sprawdzać swoje pomysły – bo prowadzę swoje własne eksperymenty.
 • Potrafię dłużej się koncentrować, kiedy coś bardzo mnie ciekawi.
 • Znam coraz więcej słów. Wiem coraz więcej.
 • Uczę się uważnego obserwowania, zwracania uwagi na szczegóły, porównywania.
 • Uczę się zadawać pytania i uczę się współpracy.
 • Aktywne działanie/odkrywanie pozwala mi zapamiętywać to, czego się nauczyłem.

Korzyści dla Twojego Dziecka /Czego się uczy?

 • To co robię, mówię i myślę jest ważne.
 • Jestem traktowany poważnie i z szacunkiem.
 • Mam wpływ na to, co dzieje się w grupie.
 • Samodzielnie sprawdzam i obserwuję efekty mojego działania.
 • Mam wpływ na moje otoczenie – co sprawia, że jestem dumny.
 • Mogę zajmować się tym, co mnie ciekawi i samodzielnie to oglądać.
 • Mogę sprawdzać swoje pomysły – bo prowadzę swoje własne eksperymenty.
 • Potrafię dłużej się koncentrować, kiedy coś bardzo mnie ciekawi.
 • Znam coraz więcej słów. Wiem coraz więcej.
 • Uczę się uważnego obserwowania, zwracania uwagi na szczegóły, porównywania.
 • Uczę się zadawać pytania i uczę się współpracy.
 • Aktywne działanie/odkrywanie pozwala mi zapamiętywać to, czego się nauczyłem
Doceniamy ogromne znaczenie współpracy rodziców.

Aktywne uczestnictwo Dzieci jest równoznaczne ze współuczestnictwem Rodziców.

Zaangażujemy ich na każdym etapie realizacji projektu (w zakresie proponowanych tematów, planowania zajęć, wspierania dzieci i cieszenia się efektami). Najważniejszą korzyścią z takiej współpracy jest „transfer wiedzy”, poprzez przeniesienie tych doświadczeń na grunt domowy. Dzieci stają się ekspertami w sprawach, które już odkryły i zrozumiały.

Dzieci odkrywają, że świat jest ciekawy i można dowiedzieć się jeszcze więcej każdego dnia.

Widzą fascynujące rzeczy w nowych miejscach i okolicznościach – znajdują je w domu i na spacerze z Rodzicami.

Dostrzegają, że inni są zainteresowani ich odkryciami i że mogą o nich opowiadać innym dorosłym i Dzieciom. No i czują, że ich dziecięcy wysiłek, zaangażowanie jest doceniane. Nasi Rodzice także uczą się wraz ze swoimi Dziećmi.

Oto korzyści, które zabierają dla siebie:

 • Poszerzenie wiedzy o tym, w jaki sposób uczą się małe Dzieci.
 • Odkrycie znaczenia codziennych sytuacji dla uczenia się Dzieci.
 • Docenienie „małego badacza” w swoim Dziecku.
 • Wzrost szacunku dla autonomii oraz aktywności Dziecka.
 • Doświadczenie dumy i radości z obserwowanego rozwoju i osiągnięć Dziecka.
 • Doświadczenie przyjemności w trakcie wspólnego uczestnictwa w projekcie.

REGGIO INSPIRACJA​

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski! Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY  

REGGIO INSPIRACJA

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy autorską terapeutyczną szkołę podstawową z oddziałami integracyjno-terapeutycznymi.