500x500

O metodzie krakowskiej

Nowym problemem, który ujawnia się u Dzieci w XXI wieku są problemy rozwojowe, wynikające z braku możliwości ludzkiego mózgu do przystosowania się w tak krótkim czasie do ilościowego i jakościowego zakresu zmian, który przynosi zmieniający się świat.

Wynika to z obecności nowych technologii (telewizorów, telefonów i in.), zbyt szybkiego tempa życia i wynikających z tego zmian społecznych w zakresie relacji czy metod komunikacji.

W przedszkolach obserwuje się coraz większą liczbę Dzieci , które nie radzą sobie w naturalny sposób z zaakceptowaniem zasad i norm społecznych, językowych i wszelkich innych, które wyznaczają zachowanie człowieka. 

Coraz więcej jest Dzieci z trudnościami, z  opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, ryzykiem dysleksji, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami reakcji emocjonalnych oraz społecznych, Dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju.

Metoda krakowska opiera się na oddziaływaniu na wszystkie sfery rozwojowe, kładzie nacisk na ich globalne ujęcie i ich wzajemny wpływ na osiąganie następujących po sobie etapów kształtowania się poszczególnych funkcji psychologicznych.

Celem tej metody jest rozpoczęcie szybkiej terapii lub stymulacji wraz z pierwszymi niepokojącymi oznakami rozwojowymi np. opóźniony rozwój ruchowy, niepojawianie się pierwszych słów do 2 r.ż.

 

Ciekawska Hop Sa Sówka

Polsko-Angielskie Przedszkole

Reggio Emilia z naturalną kuchnią

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

tel. kom. 507117011

Ciekawska Hop Sa Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Tra La Lisek

ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań