Nasze spojrzenie na Dziecko

Potrzeby Dziecka

W naszym myśleniu o Dziecku, opieramy się na koncepcji psychologa dziecięcego prof.Lilian G. Katz (autorka Project Approach), zgodnie z którą niezbędne dla rozwoju Dziecka jest zaspokojenie w optymalnym stopniu  jego następujących potrzeb:

Poczucia bezpieczeństwa, opisywanego jako poczucie komfortu psychicznego, bycia akceptowanym i kochanym.

Poczucia własnej wartości,  aprobaty dla siebie samego i własnych działań zarówno w grupie przedszkolnej, jak i w rodzinie.

Poczucia, że życie ma sens, przekonania, że warto jest żyć, że doświadczenia są ciekawe, ważne i prawdziwe, a nie banalne, niepoważne i sztuczne.

Pomocy w zrozumieniu przez Dzieci  ich własnych doświadczeń, a w miarę dorastania doświadczeń innych ludzi, co robią, jak robią i dlaczego, co odczuwają i jak się czują.

Autorytetu i jasnych, sensownych granic, Dziecko potrzebuje obecności dorosłych, którzy akceptują własne doświadczenie, mądrość i wiedzę, potrafią wyznaczyć wyraźne granice, a jednocześnie dają dziecku zrozumienie, bliskość i akceptację oraz wolność nawet jeśli postępuje ono niezgodnie z regułami.

Dobrych wzorców osobowych, osób, na których mogą się wzorować, które potrafią jasno rozmawiać o wartościach, a także postępują zgodnie z tymi wartościami.

 

Aspekty rozwoju dziecka

Dzieci zdobywają wiedzę

czyli poznają fakty, koncepcje, słownictwo, literaturę poprzez: demonstrację nauczyciela, informacje, jakie przekazuje, opisy, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia dawane przez dorosłych. Małe dzieci jednak zdobywają wiedzę przede wszystkim poprzez aktywne i konstruktywne działania i dzięki procesom nadawania znaczenia własnym obserwacjom i doświadczeniom.

Dzieci rozwijają swoje predyspozycje

czyli niektóre zdolności, postawy, gotowość czy tendencje do odpowiadania na poszczególne sytuacje w określony sposób. Ciekawość, przyjacielskość, skłonność do rządzenia, wielkoduszność, małostkowość, twórczość – to bardziej postawy i dyspozycje niż umiejętności czy wiedza. Dyspozycji nie można nauczyć przez formalną instrukcję ani namawianie. Wiele ważnych dyspozycji, włączając w to gotowość do uczenia się i nadawanie sensu doświadczeniom, jest wrodzonych – niezależne od tego, gdzie dzieci się rodzą i w jakich warunkach żyją. Inne, jak np. ciekawość, postawa twórcza, gotowość do współpracy, otwartość, życzliwość, są rozwijane poprzez wzrastanie wśród ludzi, którzy takie postawy reprezentują, a następnie wzmacniane, bardziej poprzez zauważanie ich i docenianie niż nagradzanie.

Proces rozwijania dyspozycji wymaga stworzenia dziecku możliwości ekspresji swoich postaw w działaniu. Dzięki temu dziecko może obserwować efektywność własnych zachowań i doświadczać satysfakcji z tego płynącej. Nauczyciel może wzmacniać dyspozycje dzieci poprzez stawianie celów ukierunkowanych na proces, a nie na wynik (np. zamiast mówić: „Sprawdźmy, jak sobie poradzicie”, powinien powiedzieć: „Zobaczmy, czego możemy się nauczyć, co nowego możemy odkryć”). W ten sposób zachęca i ośmiela dzieci do koncentrowania się na tym, czego się uczą, a nie na zewnętrznej ocenie swoich działań.

Dzieci ćwiczą i doskonalą umiejętności

poprzez obserwację i naśladownictwo, wykonywanie i powtarzanie czynności według instrukcji i wdrażanie ich w nowych sytuacjach.

Dzieci rozwijają uczucia

czyli subiektywne stany emocjonalne. Niektóre uczucia są wrodzone (np. lęk, złość, radość), inne rozwijają się w trakcie uczenia – np. pewność siebie, poczucie własnej wartości, poczucie przynależności, bezpieczeństwa. W czasie pierwszych lat edukacji kształtują się również uczucia związane ze szkołą, nauczycielami i innymi dziećmi.

Dzieci rozwijają się poprzez interakcje w szerokim kontekście społecznym

Dzieci uczą się dzięki zaangażowaniu we wzajemne aktywne relacje. Swoje naturalne predyspozycje wzmacniają poprzez współdziałanie, interakcje z rówieśnikami, dorosłymi, materiałami, otoczeniem. Pomaga im to znajdować głębszy sens swoich doświadczeń i lepiej poznawać środowisko w którym żyją. Interakcje, w jakie wchodzą dzieci podczas wszystkich rodzajów aktywności (rysowania, jedzenia, zabaw ruchowych, obserwacji, zabaw konstrukcyjnych) tworzą kontekst i stymulację dla rozwoju społecznego i poznawczego, zarówno wiedzy i umiejętności, jak i predyspozycji czy rozwoju emocjonalnego.

 

Ciekawska Hop Sa Sówka

Polsko-Angielskie Przedszkole

Reggio Emilia z naturalną kuchnią

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

tel. kom. 507117011

Ciekawska Hop Sa Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Tra La Lisek

ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań