O Reggio

Dzieci potrzebują wolności, aby w pełni wykorzystać możliwości swoich rąk, oczu i uszu. Wolności, która pozwoli im wykorzystywać w pełni materiały, dźwięki i kolory.

 Loris Malaguzzi (1920-1994)

- psycholog, pedagog i teoretyk dydaktyczny.

inicjator pierwszej szkoły zainspirowanej Reggio

Metoda Reggio zaczerpnęła swoją nazwę od miasta Reggio Emilia, usytuowanego na północy Włoch. Uznaje się ją za progresywne podejście do nauczania we wczesnej edukacji, które cieszy się międzynarodowym uznaniem.

Dziecko składa się ze stu.
Ma sto języków
sto rąk
sto myśli
sto sposobów
w jaki myśli, bawi się i mówi.

To nowatorska koncepcja dydaktyczna, w której Lorris Malaguzzi zakładał, że Dziecko posiada 100 sposobów komunikacji, sugerując tym samym wieloaspektowość oraz wymóg interdyscyplinarności w podejściu do najmłodszych Dzieci.

Malaguzzi twierdził, że nie można oddzielić teorii od praktyki dydaktycznej. Wszyscy jesteśmy badaczami w działaniu. Tylko nauczyciel - badacz zachęci Dziecko do samodzielnego rozwoju.

Za największy atut metody można uznać fakt, że Reggio nie jest gotowym modelem, który punkt po punkcie można wcielić w życie. W zamian za to oferuje możliwość zastosowania inspiracji w zależności od potrzeb i zainteresowań Dzieci, a także otoczenia z którego się wywodzą, z uwzględnieniem różnorodności Dzieci..

Zadaniem przedszkola, nauczycieli i opiekunów jest uważna obserwacja Dziecka, która pozwala na stworzenie unikalnego programu dostosowanego do talentów, inteligencji oraz możliwości Dziecka.

Projekt przedszkola – jest wynikiem głębokiej refleksji i dialogu

pomiędzy pedagogami, Rodzicami i architektami.

Gdy powstawała szkoła, Malaguzzi omawiał z Rodzicami także kwestie edukacyjne.

Zadawał pytania:

Jakie są cele społeczne szkoły?

Kim jest dziecko?

Jak można rozpoznać jego talenty, predyspozycje?

Ogromny udział w powstaniu podejścia Reggio miały doskonale wykształconych kobiety, o oryginalnym spojrzeniu na wczesne nauczanie. Podejście to było pełne szacunku do Najmłodszych, ich wypowiedzi, pytań oraz procesu badawczego prowadzonego przez Dzieci.

Efektem tej uważności są założenia,

że nie można wyznaczyć jedynego, słusznego schematu wczesnego nauczania.

Praca z Dziećmi to ODKRYWANIE i WZAJEMNE UCZENIE SIĘ od siebie.


 

 

 

Ciekawska Hop Sa Sówka

Polsko-Angielskie Przedszkole

Reggio Emilia z naturalną kuchnią

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

tel. kom. 507117011

Ciekawska Hop Sa Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Tra La Lisek

ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań