Filozofia Reggio

Czerpiemy z filozofii edukacyjnej Reggio Emillia,

ponieważ chcemy tworzyć miejsce pełne akceptacji

dla kreatywności Dzieci i nauczycieli.

Podstawą naszej codziennej pracy edukacyjnej

jest zgodność pomiędzy filozofią przedszkola a praktyką.

Nasza filozofia pracy

Budujemy miejsce pełne radości, w którym pielęgnowana jest wyobraźnia,

która przemienia fakty w przypuszczenia

(nawet cień rzucony na podłogę nie jest tylko cieniem, jest tajemnicą)

Wizja dziecka

Dziecko jest badaczem, odkrywca, współpracownikiem

i uczestnikiem procesu komunikacji.

Działa w przemyślanej i starannie zaplanowanej przestrzeni.

Przestrzeń edukacyjna jest drugim nauczycielem.

U podstaw koncepcji wczesnej edukacji Reggio Emilia leży wizja Dziecka pełnego potencjału, którego źródłem jest dziecięca umiejętność dziwienia się, Dziecka twórczego

i kompetentnego, otwartego na świat, zdolnego do konstruowania wiedzy.

Dziecko jako budowniczy własnej rzeczywistości.

Jego kompetencje przejawiają się w interakcjach z innymi, w tworzeniu własnych teorii,

w interpretowaniu rzeczywistości i nadaniu temu czego doświadcza różnych znaczeń.

Dziecko jest zarówno posiadaczem jak i konstruktorem praw.

Wynika z nich bezwzględny szacunek dla jego tożsamości odmienności i indywidualności.

Nauczyciel

Nauczyciel - zachęca do rozwoju.

Jest przewodnikiem procesu uczenia się

i partnerem w planowaniu działań dydaktycznych.

Jest źródłem inspiracji, a nie odpowiedzi!

Obdarza Dziecko ogromnym zaufaniem.

Ma wiarę w dziecięcy potencjał i kompetencje.

Jest gotowy podążać za dziecięcymi pomysłami, ich subiektywnymi interpretacjami świata.

Pielęgnuje wyobraźnię Dziecka, która przemienia fakty w przypuszczenia.

Zachęca do odkrywania i nazywania po swojemu odkryć Dziecka.

Nauczyciel słucha, obserwuje i rozumie strategie,

jakich używają Dzieci w procesie uczenia się.

Pomaga Dzieciom w znalezieniu problemu, którego rozwiązanie będzie wyzwaniem i przyniesie Dziecku satysfakcję.

Pomaga odnaleźć jego własne pytania i zachęca do szukania odpowiedzi.

Nauczyciel z szacunkiem, ciekawością i zdumieniem mierzy się z pomysłami,

teoriami i hipotezami wysuwanymi przez dzieci.

Celem nauczyciela - nie jest wspieranie Dziecka, aby wszystko szło gładko i łatwo, ale stymulowanie poprzez zwrócenie uwagi na różne aspekty rozwiązywanego problemu.

Nauczyciel nie zostawia jednak Dziecka samemu sobie, współpracuje z nim nad osiągnieciem jego własnego celu.

Trudnym zadaniem jest  - umiejętna i dyskretna interwencja, jeśli Dziecko „utknie” czy straci motywację do pracy.

Wymaga to nieustannego obserwowania, analizowania i interpretowania jego myślenia i strategii uczenia się.

Uczenie się

Planowanie pracy przez nauczyciela rozumiemy jako przygotowanie i organizowanie przestrzeni i materiałów, stwarzanie i prowokowanie sytuacji.

„Uczymy się myśleć, zanim coś zrobimy,

używać naszego umysłu,

uczymy się jak się uczyć,

uczymy się jak się bawić.”

Atmosfera wzajemnego szacunku i bezwzględnej akceptacji znaczeń nadawanych przez Dzieci – to warunek niezbędny dla zainicjowania procesu uczenia się.

To bycie wrażliwym na potrzeby innych; akceptowanie różnic, otwarcie się na możliwe interpretacje i uznawanie odmiennych od naszych wartości.

Nauczyciel buduje rusztowanie dla uczenia się.

poprzez negocjowanie  całego procesu i  przestrzeni edukacyjnej

z innymi uczestnikami.

Jest  gotowy do przekraczania granic i otwarty na nowe perspektywy.

U podstaw wspólnego przeżywania i doświadczania leży umiejętność słuchania. Słuchanie otwiera nas na inne znaczenia.

Słuchanie pobudza do refleksji i zadawania pytań.

Dzięki dociekliwości nauczyciela pozwane teorie nie są reprodukowane a interpretowane!

I stają się początkiem tworzenia własnej przestrzeni znaczeń dla Dzieci.

Nauczyciele w ścisłej współpracy z innymi Rodzicami, respektując potencjał wszystkich Dzieci, organizują im jak najlepsze warunki do wspólnego uczenia się.

Nauczyciele współpracują ze sobą.

Ta współpraca nauczycieli jest widoczna dla Dzieci i tym samym staje się przykładem sposobu pracy i wzajemnej inspiracji.

Efekty procesu odkrywania i doświadczania są dokumentowane i stają się punktem wyjścia do dalszych odkryć.

Wiedza

Wiedza z perspektywy społecznego konstukcjonizmu nie jest absolutna i niezmienna, tak więc Dziecko ma możliwość negocjowania i tworzenia alternatywnych konstrukcji zanim spotka się z konstrukcjami akceptowanymi przez naukę.

Pielęgnujemy i wzmacniamy emocjonalny, społeczny i moralny potencjał każdego Dziecka.

Projekty

Edukacyjna przygoda polega na angażowaniu Dzieci w  projekty edukacyjno-badawcze, prowadzone w kolorowym, pełnym akceptacji otoczeniu.

Dzieci nie są przewidywalne.

Grupy w których Dzieci pracują mają elastyczny charakter. Ich struktura może zależeć od naturalnego biegu wydarzeń i cech ich członków. Dzieci wybierają nad czym będą pracować.

Dzieci samodzielnie podejmują decyzję

i ponoszą współodpowiedzialność za swój proces uczenia się.

Dziecięce rozmowy są niejednokrotnie źródłem inspiracji

dla realizowanych projektów.

Nauczyciele nie ustalają programu z wyprzedzeniem; na podstawie dziecięcych przemyśleń mogą jedynie formułować hipotezy na temat tego, co może wydarzyć się na dalszych etapach projektu.

Program jest elastyczny,

wynika z osobistych doświadczeń Dzieci i nauczycieli.

Planowanie pracy przez nauczyciela rozumiane jest jako organizowanie przestrzeni i materiałów oraz prowokowanie sytuacji do twórczych działań.

Planowanie – jest ciągłym procesem.

Projekt może ewoluować, nie ma terminarza.

Czas jest niezbędny przy odkrywaniu,

każdy komunikuje się w swoim własnym tempie.

Każda osoba jest inspirowana teoriami, hipotezami innych.

Takie konfrontacje pozwalają na tworzenie własnych teorii, wyciąganie wniosków i przeformułowywania początkowych założeń.

Wszyscy wspólnie podsumowują rezultaty swojej pracy, by tworzyć bazę do kolejnych pomysłów, które stają się wypadkową wspólnych doświadczeń Dzieci.

Współpraca dorosłych

Sukces podejścia edukacyjnego jest możliwy dzięki współpracy i mądrości Rodziców oraz nauczycieli. Współpraca polega nie tyle na samym uczestnictwie Rodziców w życiu placówki, ale na byciu jego częścią.

Rodzic to kompetentny uczestnik procesu edukacji

Tworzymy zespół,

w którym jako partnerzy wspólnie pracujemy

nad stworzeniem Dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju.

Doceniamy znaczenie różnych perspektyw w tworzeniu przestrzeni dla dziecięcych projektów edukacyjnych. Spotkamy się, aby dzielić się i negocjować pomysły.

„Nauczyciele wyjaśniają różne sprawy Rodzicom,

a Rodzice wyjaśniają różne sprawy nauczycielom”.

 

 

Ciekawska Hop Sa Sówka

Polsko-Angielskie Przedszkole

Reggio Emilia z naturalną kuchnią

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

tel. kom. 507117011

Ciekawska Hop Sa Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Tra La Lisek

ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań