500x500

Terapia indywidualna

W naszym przedszkolu Dzieci korzystają z zajęć prowadzonych metodą krakowską indywidualnie i uwzględniamy wszystkie elementy metody:

1. Stymulacja słuchowa

2. Komunikacja ułatwiona

Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne

Manualne Torowanie Głosek®

3. Metoda komunikacyjna. Programowanie języka

5. Dziennik wydarzeń

6. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

7. Terapia funkcji wzrokowych

8. Stymulacja funkcji motorycznych

9. Wybór dominującej ręki

10. Stymulacja lewej półkuli mózgu

11. Kształtowanie zachowań społecznych

12. Stymulacja poznania wielozmysłowego - bodźce smakowe,

13. Stymulacja pamięci

Pamięć symultaniczna

Pamięć sekwencyjna

14. Ćwiczenia kategoryzacji

15. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

16. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie  programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem, warsztaty praktyczne)

 

Ciekawska Hop Sa Sówka

Polsko-Angielskie Przedszkole

Reggio Emilia z naturalną kuchnią

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

tel. kom. 507117011

Ciekawska Hop Sa Sówka
ul.Bogusza 8a, 61-608 Poznań

Ciekawski Tra La Lisek

ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań

Ciekawski Jeż O! Zwierz
ul.Deszczowa 8a, 61-680 Poznań