Ciekawska Sówka Reggia Polsko-Angielskie Przedszkole inspirowane pedagogiką Reggio Emilia

Ciekawska Sówka Reggia (Prywatne Przedszkole Naramowice, Umultowo, Winogrady, Piątkowo, Poznań, Przedszkole Badawcze Poznań) to  przedszkole, którego program opiera się na koncepcji wychowawczej światowej sławy  eksperta, psycholog dziecięcej, prof.Lilian Katz, która stworzyła metodę projektów badawczych. Metoda ta oddaje Dzieciom odpowiedzialność za ich własny rozwój, a ponadto daje możliwości rozwoju na wielu poziomach jednocześnie.

W  przedszkolu Ciekawskiej Sówki wszystkie Dzieci mają aktywny kontakt ze sztuką plastyczną, muzyczną i teatralną w postaci zabaw i twórczych warsztatów czy działań określanych szerszym pojęciem ART, które nie są celem samym w sobie, lecz wspierają rozwój  ich osobowości, a ponadto scalają zdobytą wiedzę poodczas prac badawczych.

Ciekawska Sówka Reggia to przedszkole, które czerpie z Rodzicielstwa Bliskości, edukacji demokratycznej oraz komunikacji opartej  na porozumieniu bez przemocy (NVC).

W pracy z Dziećmi (zarówno indywidualnej, jak i grupowej)  Nauczyciele wykorzystują założenia metody krakowskiej na przykład czytanie metodą sylabową, której autorką jest prof.Jagoda Cieszyńska.

Ważnym aspektem naszego  przedszkola jest zdrowa, naturalna, ekologiczna kuchnia w której Dzieci znajdą zdrowe pełnoziarniste, ale i mieszane, pełnowartościowe pieczywo ( nie marketowe, nie mrożone, przywożone codziennie z zaprzyjaźnionej piekarni), różnorodne kasze, sezonowe warzywa i owoce, bakalie, zioła i wyroby własnej roboty: domowe pierogi, kluski, ciasta, makarony oraz kolorowe surówki.

Celem przedszkola jest stworzenie Dzieciom ciekawego środowiska oraz wsparcie Nauczycieli, by stali się naprawdę wartościowymi Towarzyszami naszych Dzieci, z tego względu żaden nurt ani żadne podejście pedagogiczne w sówkowym przedszkolu nie jest dogmatem. Dogmatem jest  szacunek dla podmiotowości Dziecka.

Ciekawski Jeż O! Zwierz (dawny Milusin) Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne dla Dzieci z autyzmem oraz wyzwaniami rozwojowymi

Ciekawski Jeż O! Zwierz  to Prywatne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne, rejon Naramowice, Umultowo, Winogrady, Piątkowo, Poznań) w ramach którego stworzona została  artystyczna grupa integracyjna,  której program opiera się na koncepcji wychowawczej światowej sławy  eksperta, psycholog dziecięcej prof.Lilian Katz, która zainicjowała metodę projektów badawczych. Metoda ta oddaje Dzieciom odpowiedzialność za ich własny rozwój, a ponadto daje możliwości rozwoju na wielu poziomach jednocześnie.

Milusin to przedszkole, które czerpie z Rodzicielstwa Bliskości, edukacji demokratycznej oraz komunikacji opartej  na porozumieniu bez przemocy (NVC).

W  codziennej pracy z Dziećmi (zarówno indywidualnej, jak i grupowej)  Nauczyciele w sposób kompleksowy wykorzystują założenia Metody Krakowskiej, której autorką jest prof.Jagoda Cieszyńska.

W Milusinie tworzone są także grupy terapeutyczne dla Dzieci z autyzmem oraz Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (mózgowym porażeniem dziecięcym,  zespołami genetycznymi: zespół Downa, zespół Williamsa, zespól Williego-Pradera, zespół Dandy-Walkera, zespół łamliwego chromosomu X i wiele innych).

 Podczas pobytu w przedszkolu oprócz intensywnej codziennej terapii prowadzonej metodą krakowską, Dzieciom oferowane są inne formy zajęć terapeutycznych: integracja sensoryczna wg Ayres, stymulacje sensoryczne wg Delacato, terapia ręki, metoda Knillów, masaże logopedyczne, elementy terapii behawioralnej, komunikacja wspomagająca rozwój mowy MÓWIK, fizjoterapia, zajęcia ogólnorozwojowe : muzykoterapia, działania  plastyczne, zabawy w teatr, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia sensoryczno-stymulujące; oraz Manualne Torowanie Głosek, stworzone przez Elżbietę Wianecką (przeznaczone wyłącznie dla Dzieci, które nie powtarzają dźwięków)

Rozwój Dzieci w Milusinie wspierany jest poprzez zdrowe  pełnowartościowe żywienie (bez podgrzewania i wzmacniaczy smaku), które jest możliwe dzięki własnej  ekologicznej kuchni (nie korzystamy z cateringu)J

Celem Milusina jest stworzenie Dzieciom środowiska „wrażliwego” na ich potrzeby rozwojowe  oraz wsparcie Nauczycieli i Terapeutów, by stali się naprawdę uważnymi towarzyszami naszych Dzieci.