AdobeStock_422291438
CIEKAWSKA
HOPSA SÓWKA
Polsko-Angielskie Przedszkole Reggio Emilia

FILOZOFIA PEDAGOGICZNA CIEKAWSKIEJ HOPSA SÓWKI SKONCENTROWANA JEST NA DZIECKU ORAZ TWORZENIU PROWOKUJĄCO-INSPIRUJĄCEGO ŚRODOWISKA ROZWOJU.

W naszych działaniach relacyjnych opieramy się na rodzicielstwie bliskości, porozumieniu bez przemocy i wartościach promowanych przez Jespera Juula.

Natomiast edukacyjnie fascynuje nas pedagogika Reggio Emilia, która czerpie z założeń Marii Montessori oraz badań Jeana Piageta i Lwa Wygotskiego, dwóch psychologów rozwojowych, którzy wyprzedzili swe czasy!

Reggio Emilia również jest ponadczasowa, wszakże jej założenia są zgodne z neurodydaktyką czyli najnowszymi odkryciami nauki o rozwoju mózgu oraz tym, w jaki sposób uczy się mózg dziecka, a także ze współczesną demokratyczną wizją pracy projektowej, którą to my autorsko łączymy z podejściem projektowo-badawczym amerykańskiej psycholożki prof.Lilian Katz.

Ten sposób odkrywania świata umożliwia nam relacyjne, pełne zaufania do dziecięcych kompetencji podążanie za dziecięcą ciekawością i wychowanie blisko natury – blisko łąk, lasów, sadów, pól, jezior, moraskich stawów oraz blisko zielonego przedszkolnego ogrodu – naszego centrum dowodzenia wszechświatem podczas codziennych zabaw i projektowych działań.

CIEKAWSKO

frapująco, zachęcająco, barwnie
oraz interesująco dla dzieci,
poprzez odkrywanie i eksplorowanie
projektowo-badawcze, zanurzone
w pedagogice Reggio Emilia.

ZDROWO I ZIELONO-LEŚNIE

- z wyprawami na łono natury, własnym ogrodem,
certyfikowanym placem zabaw i nieograniczoną ilością piasku;
- z roślinami i nowoczesną rekuperacją w salach przedszkolnych
(zamiast oczyszczaczy);
- z własną, ekologiczną kuchnią.

RELACYJNIE

(i bliskościowo); w duchu wartości Jespera Juula;
w poczuciu, że wszyscy uczymy się od siebie
o emocjach, granicach, potrzebach, wartościach i o tym,
co pomaga nam budować dobre relacje;
a także z łagodną adaptacją na dobry początek.

TWÓRCZO I PROWOKACYJNIE

kreatywnie, konstruktywnie, prekursorsko,
eksplorująco, wszystkimi zmysłami: w drewnie,
masach sensorycznych, glinie i masie solnej,
bogactwie darów natury, materiałach sypkich oraz
w ramach art-recyklingu i in.

SÓWKOWO - DRUŻYNOWO

BO W DRUŻYNIE SIŁA!
wiemy, że do wychowania dzieci
potrzeba całej Sówkowej Reggio Drużyny:
Rodziców, Nauczycieli, Specjalistów,
aby poprzez wspólnotę i uważną obecność
wspierać się w byciu wystarczająco dobrymi
przewodnikami-liderami dla naszych dzieci.

EDUKACYJNIE I ANGLOJĘZYCZNIE

art & craft & diy & music & theatre
& happening & nature & science
& outdoor- indoor learning
& academic skills.

DZIESIĘĆ FILARÓW DZIAŁANIA WEDŁUG REGGIO EMILIA

Aby zrozumieć pedagogikę Reggio Emilia opracowaliśmy dziesięć filarów w oparciu o które umocowaliśmy nasze działania.

FILAR 1: OBRAZ DZIECKA

Dziecko jako budowniczy własnej rzeczywistości.
Jego kompetencje przejawiają się w interakcjach z innymi, w tworzeniu własnych teorii, w interpretowaniu rzeczywistości i nadaniu temu czego doświadcza różnych znaczeń. Dziecko jest zarówno posiadaczem jak i konstruktorem praw. Wynika z nich bezwzględny szacunek dla jego tożsamości odmienności i indywidualności.

FILAR 2: NAUCZYCIELE JAKO LIDERZY

Nauczyciel Lider zachęca do rozwoju. Jest przewodnikiem procesu uczenia się i partnerem dziecka i Reggio Rodzin. Jest źródłem inspiracji, a nie odpowiedzi! Obdarza Dziecko ogromnym zaufaniem. Ma wiarę w dziecięcy potencjał i kompetencje.Jest gotowy podążać za dziecięcymi pomysłami, ich subiektywnymi interpretacjami świata. Pielęgnuje wyobraźnię Dziecka, która przemienia fakty w przypuszczenia. Zachęca do odkrywania i nazywania po swojemuu odkryć Dziecka.
Nauczyciel słucha, obserwuje i rozumie strategie, jakich używają Dzieci w procesie uczenia się. Pomaga Dzieciom w znalezieniu problemu, którego rozwiązanie będzie wyzwaniem i przyniesie Dziecku satysfakcję. Pomaga odnaleźć jego własne pytania i zachęca do szukania odpowiedzi.
Nauczyciel z szacunkiem, ciekawością i zdumieniem mierzy się z pomysłami, teoriami i hipotezami wysuwanymi przez dzieci.
Celem Nauczyciela – nie jest wspieranie Dziecka, aby wszystko szło gładko i łatwo, ale stymulowanie poprzez zwrócenie uwagi na różne aspekty rozwiązywanego problemu. Nauczyciel nie zostawia jednak Dziecka samemu sobie, współpracuje z nim nad osiągnięciem jego własnego celu. Trudnym zadaniem jest – umiejętna i dyskretna interwencja, jeśli Dziecko „utknie” czy straci motywację do pracy. Wymaga to nieustannego obserwowania, analizowania i interpretowania jego myślenia i strategii uczenia się.

FILAR 3: WSPÓŁPRACUJĄCA SPOŁECZNOŚĆ

Sukces podejścia edukacyjnego jest możliwy dzięki współpracy i mądrości Rodziców oraz Nauczycieli. Współpraca polega nie tyle na samym uczestnictwie Rodziców w życiu placówki, ale na byciu jego częścią. Rodzic to kompetentny uczestnik procesu edukacji – Tworzymy zespół, w którym jako partnerzy wspólnie pracujemy nad stworzeniem Dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju. Doceniamy znaczenie różnych perspektyw w tworzeniu wspólnej przestrzeni. Spotykamy się, aby dzielić się i negocjować pomysły.
„Nauczyciele wyjaśniają różne sprawy Rodzicom, a Rodzice wyjaśniają różne sprawy Nauczycielom”.

FILAR 4: ROLA PRZESTRZENI

W naszym przedszkolu niezwykle istotną rolę odgrywa przestrzeń.
Minimalistyczne, skandynawskie wnętrza, naturalne materiały, elementy nawiązujące do przyrody pozytywnie wpływają na
zachowanie i samopoczucie dzieci, a co za tym idzie – na ogólny rozwój i zdolność do zabawy i nauki.

FILAR 5: BLISKI KONTAKT Z PRZYRODĄ

"Badania pokazują, że podczas zabawy w naturalnej przestrzeni dzieci dużo częściej wymyślają własne zabawy niż w ustrukturalizowanym otoczniu - co jest kluczowe, jeśli chcemy, by zarówno za młodu, jak i w dorosłym życiu cechowały się pomysłowością i potrafiły samodzielnie pracować." Richard Louv
Wierzymy, że codzienny pobyt w przedszkolnym ogrodzie i regularne wycieczki na łono natury wyzwalają w dzieciach ogromną kreatywność. Dzieci używają patyków, kamieni, liści i innych naturalnych materiałów w sposób nieograniczony. Konstruują budowle małe i duże, realizują swoje własne pomysły.

FILAR 6: DOBRA RELACJA

Przedszkole Reggio Emilia to społeczność Dzieci, Rodziców oraz Nauczycieli i wspólna droga do rozwoju, która właśnie dzięki relacji zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie.

FILAR 7: WSPÓLNE UCZENIE SIĘ / ŻYWE CURRICULUM

Uczenie się – Planowanie pracy przez Nauczyciela - Lidera rozumiemy jako przygotowanie i organizowanie kreatywnej przestrzeni oraz materiałów, stwarzanie i prowokowanie sytuacji, inspirowanie, zaskakiwanie zamiast dyrektywnego tradycyjnego modelu nauczania.
„Uczymy się myśleć, zanim coś zrobimy,
używać naszego umysłu,
uczymy się jak się uczyć,
uczymy się jak się bawić.”

Atmosfera wzajemnego szacunku i bezwzględnej akceptacji znaczeń nadawanych przez Dzieci – to warunek niezbędny dla zainicjowania procesu uczenia się.
To bycie wrażliwym na potrzeby innych; akceptowanie różnic, otwarcie się na inne odmienne, możliwe interpretacje i uznawanie odmiennych od naszych wartości.

FILAR 8: PROJEKTY ( W DOMYŚLE TAKŻE EDUKACYJNE PROWOKACJE)

Daily Indoor & Outdoor Playing & Learning - TAK!!! nasze projekty opierają się na silnym przekonaniu, że uczenie się poprzez działanie ma ogromne znaczenie, a ponadto, że zdobywanie wiedzy przez małe Dzieci jest czymś naturalnym, spontanicznym, samodzielnym i twórczym.

FILAR 9: PORTFOLIO JAKO DOKUMENTOWANIE DZIECIĘCEGO ŚWIATA

W naszym przedszkolu wierzymy, że należy zapewnić dzieciom możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą i pomysłami poprzez dokumentowanie ich pracy.

FILAR 10: NIE MOŻNA WYZNACZYĆ JEDNEGO, SŁUSZNEGO SCHEMATU WCZESNEGO NAUCZANIA

Pedagogika Reggio Emilia zaczerpnęła swoją nazwę od miasta Reggio Emilia, usytuowanego na północy Włoch. Uznaje się ją za progresywne podejście do nauczania we wczesnej edukacji i nie tylko, które cieszy się międzynarodowym uznaniem.
Dziecko składa się ze stu.
Ma sto języków,
sto rąk,
sto myśli,
sto sposobów,
w jaki myśli, bawi się i mówi.

To nowatorska koncepcja dydaktyczna, w której autor powyższego tekstu Lorris Malaguzzi zakładał, że Dziecko posiada 100 sposobów komunikacji, sugerując tym samym wieloaspektowość oraz wymóg interdyscyplinarności w podejściu do najmłodszych Dzieci. Malaguzzi twierdził, że nie można oddzielić teorii od praktyki dydaktycznej.
Za największy atut metody można uznać fakt, że Pedagogika Reggio nie jest gotowym modelem, który punkt po punkcie można wcielić w życie. W zamian za to oferuje możliwość zastosowania inspiracji w zależności od potrzeb i zainteresowań Dzieci, a także otoczenia z którego się wywodzą, z uwzględnieniem różnorodności Dzieci. Zadaniem przedszkola, Nauczycieli i Rodziców jest uważna obserwacja Dziecka, która pozwala na stworzenie unikalnego programu dostosowanego do talentów, inteligencji oraz możliwości Dziecka.

CODZIENNE PIOSENKI, GRY I ZABAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Z nami Dzieci poznają świat i nabywają umiejętności przez pryzmat dwóch języków – ojczystego i obcego (język angielski). Na czym to polega? Jesteśmy jedynym przedszkolem w Poznaniu, które codziennie zapewnia dzieciom kontakt z dwoma Nauczycielami języka angielskiego: lektorem oraz native speakerem.

„Ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące, nudne i monotonne zajęcia po prostu nie zostaną zapamiętane”
Lana Ellison                

Dzięki programowi polsko-angielskiemu w naszym przedszkolu Twoje Dziecko:

  • wzbogaca się o znajomość drugiego języka całkowicie naturalnie i bez szkody dla języka ojczystego,
  • rozwija swoją dwujęzyczność w sposób najprostszy z możliwych,
  • poznaje otoczenie i świat pełniej, jednocześnie w dwóch językach polskim i angielskim, a zatem uczy się mówić i myśleć w obu językach,
  • lepiej rozwija się językowo i myśli bardziej kreatywnie, co bezpośrednio wpływa na podniesienie zdolności poznawczych i rozwój inteligencji
  • nabywa język angielski bez polskiego akcentu (zauważysz wyraźną różnicę w wymowie Twojego Dziecka w porównaniu do wymowy Dzieci, korzystających tylko z polskiego lektora),
  • udoskonala swoje umiejętności rozumienia ze słuchu w oryginalnym języku angielskim (będziesz zaskoczony, jak doskonale rozumie teksty angielskich piosenek, których akurat słuchasz),
  • podnosi swoją świadomość międzykulturową (codzienne zajęcia z naszym native speakerem, który jest Afroamerykaninem – ośmielają),
  • uczy się komunikować w języku angielskim (to najważniejsza umiejętność w trakcie nauki każdego języka obcego).
Kasia
Kasia 🙂
Kaccey
Kaccey 🙂

EKOLOGICZNA KUCHNIA

Codziennie troszczymy się o zdrowie naszych dzieci, a nasza własna roślinno-zbożowo-mięsna kuchnia stanowi ważny element życia przedszkolnej społeczności. Na miejscu przygotowujemy świeże i smaczne posiłki. Nasza kuchnia bogata jest w sezonowe warzywa i owoce, które kupujemy w sprawdzonych, zaufanych miejscach, a z których często również dzieci przygotowują wspólne posiłki.

PORTFOLIO REGGIO EMILIA

Jednym z dziesięciu filarów pedagogiki Reggio Emilia jest prowadzenie zapisów rozmów  dzieci, nagrywanie filmów i  fotografowanie dziecięcych działań  w czasie  ich różnorodnych aktywności; jest  to tzw. dokumentacja pedagogiczna albo portfolio Reggio Emilia.

Dlatego w naszym przedszkolu zapraszamy Rodziców do facebookowej grupy zamkniętej  dedykowanej wyłącznie społeczności przedszkola, która pełni rolę swego rodzaju portfolio i pozwala naszym Reggio Rodzinom  współuczestniczyć w życiu dziecka i przedszkola.

Dlaczego korzystamy z portfolia?

Po pierwsze uważamy, że należy zapewnić dzieciom możliwość dzielenia się przeżyciami, zdobytą wiedzą i pomysłami poprzez dokumentowanie ich doświadczeń.
Po drugie portfolio daje szansę rodzicowi by mógł bardziej zaangażować się w rozwój dziecka.
Po trzecie portfolio pozwala rodzicom na aktywne włączanie się w życie przedszkola.
Po czwarte portfolio stanowi wzajemną inspirację dla naszych Reggio Projektów.
Co istotne portfolio nie jest formą ‘gazetki przedszkolnej’ nie chodzi tu o efekt, a o uczestniczenie w PROCESIE rozwoju, o pokazanie jak buduje się wiedza dziecka i jego relacje ze światem.

 

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z Polski oraz świata!
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY!