Zapisz się

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.


Wybierz rok szkolny

Wybierz datę przyjęcia dziecka do przedszkola

Imię i nazwisko

Data urodzenia dziecka

PESEL

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka

Mama (opiekunka dziecka)

Tata (opiekun dziecka)

Dodatkowe informacje o dziecku